Nieuws

Doorzoek onze site

Aan de leden  van de ZOBK,

Corona dwingt ons tot het zoeken naar alternatieven. 

Binnenkort krijgt u via de mail en sommige per post alle stukken die te maken hebben met de jaarlijkse jaarvergadering.

Het bestuur vraagt u die stukken serieus te bekijken en te reageren als u daar aanleiding toe ziet.

Verder richten wij ons als bestuur op een aantal zaken die voor u en de speciaalclub van belang zijn, te weten:

  • de voortgang in het proces dat kan leiden tot verder samenwerking/fusie met onze collega speciaalclub ABC,
  • de samenwerking met de ABC om Het Belgisch Krielenfestijn weer op de rails te krijgen.
  • en promoten van het ras van het Jaar, de Bassette

Rest mij u mee te delen dat de erkenning van de Watermaalse Baardkriel in de kleurslag Parelgrijs zilverkwartel een feit is.
Fokker Joop Roosma, proficiat!


                     


Hans Heemskerk, voorzitterHet bestuur van de ZOBK wenst haar leden een goed en gezond 2021 toe.
En hopelijk is het plezier in de hobby niet afgenomen door Corona, maar door alle extra vrije tijd misschien wel toe genomen.
Wij gaan er toekomstgericht weer tegen aan.

Inmiddels zijn op deze website onder PUBLICATIES / geschiedenis: de jaren 2018, 2019 en 2020 in beeld gebracht.

Veel kijkplezier.

Namens het bestuur,

Hans Heemskerk, voorzitter
Ons erelid Ineke Rijs is op woensdag 30 september 's avonds overleden.

Het was voor Ineke een niet te winnen strijd.


Ineke dank voor wie je was voor ons,

voor de vriendschap,

voor de hobby,

voor de ZOBK