Nieuws

Doorzoek onze siteDe speciaalclubs ABC en ZOBK hebben in hun startvergadering de wens uitgesproken om "gezamenlijkheid" uit te stralen.
Wij trekken gezamenlijk op als één werkfront met de bedoeling om een mooi Belgisch Krielenfestijn neer te zetten op 30 oktober 2021.

Mark de Bruin nam de opdracht op zich om voor een nieuw logo te zorgen. Hij werd bij gestaan door zijn zoon en zo verschenen er vele ontwerpen.
Het tentoonstellingsbestuur maakte een keuze en ga advies en toen werd Marks nicht, die vormgeefster is, ingeschakeld om het ontwerp te professionaliseren.Namens het TT bestuur dank aan Mark en zijn helpers.

Hans Heemskerk, voorzitter.
      

Weer een kleurslag erbij op het kleurenpalet van de Watermaalse baardkrielen.

Joop is geen onbekende op het terrein van het voorbrengen van nieuwe verschijningen.
Dat werk wordt beloond door de KLN met de uitreiking van een "Bewijs van erkenning".
In dit geval kreeg Joop het aangeboden door POST NL.

Afgelopen jaar mocht Jacob Joling een "Bewijs van erkenning" voor de Bassette wildkleur in ontvangst nemen uit handen van Ineke Rijs.

Naast alle kleurslagen die we inmiddels al hebben, blijft de zorg bij de ZOBK wel aanwezig voor het behoud van de kleurslagen waar we in de begin jaren mee gestart zijn, de witte, de zwarte, de koekoek, de kwartel, buff.......

Hans Heemskerk.

                           

Hallo ZOBK-ers,

2021 is, hopen we, iets minder ingrijpend als 2020 en het wordt voor de ZOBK wel een bijzonder jaar.

In 1971 werd de speciaalclub  "Watermaalse baardkrielen" opgericht en dat is nu precies 50 jaar geleden.

en wie wat bewaard die heeft
wat.We hopen jullie hierover de komende tijd via Kleindier Magazine en ons clubblad "Zeker en Vast" nader te informeren.

in de loop van de maand maart ontvangen jullie documenten voor de papieren Jaarvergadering.


Hans Heemskerk