Nieuws
Inschrijfformulier Download en vul in
Belgisch Krielenfestijn Vraagprogramma 2021

Doorzoek onze site

De jaarvergadering is goed verlopen. Jammer dat het aantal bezoekers ons tegen viel. We hebben stil gestaan bij het overlijden van Ton Vermeulen en Noël de Rijcke en naar een 5 tal leden is een kaart gestuurd omdat ze wel een oppepper kunnen gebruiken. Zowel het financieel al secretarieel jaarverslag werden goed gekeurd. Ook de verloting is zonder problemen verlopen.
In het middagprogramma heeft Hans Heemskerk, die nog voor 1 periode is herbenoemd, echt zijn laatste, verslag gedaan van de enquête. Hierover is straks meer te lezen in de nieuwe Zeker en Vast.
Tijdens de jaarvergadering worden ook de nodige prijzen uitgereikt. Het ei is dit jaar gewonnen door Mathijs Ykema met een Grubbe Baardkriel die een U haalde op de Noordshow. Ook zijn de winnaars van clubcompetitie bekend gemaakt en zij kregen een kleine prijs aangeboden. De vergadering heeft besloten de clubcompetitie wil ook het volgend jaar door te laten gaan. Wim Meijer bedankt voor je administratieve bijdrage. Vier leden ontvingen een ZOBK speld voor 25 jaar trouw lidmaatschap. Hans Puttenstein was aanwezig om hem in ontvangst te nemen.
 


    
     Wim Meijer                             Hans Puttenstein 25 jaar lid                        Judith de Vries 2de clubcompetitie          Jacob Joling en Egbert Puttenstein Bassettes

                             
                         Mathijs Ykema ontvangt het EI van voorzitter Hans Heemskerk               Het Ei en foto van de winnende Grubbe Baardkriel hen.
Op 9 maart vindt in het Duivensportcentrum Apeldoorn de jaarvergadering plaats van de ZOBK.
Het bestuur zet in op een grotere betrokkenheid van haar leden en nodigt u dan ook van harte uit.

We beginnen om 10.00 uur met de jaarvergadering.
Hoe staat de ZOBK er voor? 
Welke jubilarissen zijn er?
Wie krijgt het beschilderde ei?
Bestuursverkiezing en bestuursbeleid,
een terugblik op de Europashow.
En is de clubcompetitie geslaagd en wie zijn de winnaars?
Een naderend 50 jarig bestaan!
Het Belgisch Krielenfestijn in 2020...
Clubshow en Promo's en uitreiking van de prijzen

een gezellige lunch voor € 10,--

en in het middagprogramma:
de uitkomst van de enquête die door het bestuur is uitgeschreven,
meningen over luizen, bloedmijten, coccidiose, bevruchting, opfok en nog veel meer.

om 15.00 uur sluiten we af.

Wel even opgeven bij Ineke, 0344-693097  of email naar zobk@zobk.nl

Graag tot 9 maart!
Na een bezoek aan de Europashow in Herning zijn Herman van Olst en Hans Heemskerk aan de slag gegaan om de daar gebruikte drinkbakjes bij de baardkrielen in de kleuren van de ZOBK te gaan maken en zie hier het resultaat.
Ze kunnen in principe in alle kleuren geleverd worden,  maar in principe gaan het geel worden, als de bloedluisbakjes van de hand van Herman.
Ze zijn gemakkelijk te plaatsen aan de buitenzijde van de trainingskooi of tentoonstellingkooi. Je vult het bakje aan de buitenzijde en de baardkriel of kuifhoender drinkt aan de binnenkant en houdt kuif en baard mooi droog. Het is handwerk en ze kosten € 2,50 per stuk. Voor speciaalclubleden van ABC en ZOBK is een speciale prijs. Voor informatie, neem contact op met Hans Heemskerk. hheems@planet.nl