Nieuws
Inschrijfformulier Download en vul in
Belgisch Krielenfestijn Vraagprogramma 2021

Doorzoek onze site

Op zaterdag 31 augustus 2019 houden de speciaalclubs ZOBK en ABC samen een jongdierendag in Apeldoorn. Het moment bij uitstek om elkaar en de jonge dieren van het afgelopen fokseizoen te zien. Ervaringen uit te wisselen, nieuwe leden te ontmoeten, dieren te bespreken, vragen te stellen aan collega fokkers en keurmeesters. En voor startende keurmeesters een geweldige ervaring om onder supervisie van ervaren keurmeesters de jonge dieren te beoordelen.
Het Duivensportcentrum Apeldoorn, Pr. Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn. Leden krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor deze dag. Nog geen lid en wel geïnteresseerd, neem dan half augustus contact op met Ineke Rijs. Secretaris van de ZOBK.

Graag tot ziens in Apeldoorn.
De jaarvergadering is goed verlopen. Jammer dat het aantal bezoekers ons tegen viel. We hebben stil gestaan bij het overlijden van Ton Vermeulen en Noël de Rijcke en naar een 5 tal leden is een kaart gestuurd omdat ze wel een oppepper kunnen gebruiken. Zowel het financieel al secretarieel jaarverslag werden goed gekeurd. Ook de verloting is zonder problemen verlopen.
In het middagprogramma heeft Hans Heemskerk, die nog voor 1 periode is herbenoemd, echt zijn laatste, verslag gedaan van de enquête. Hierover is straks meer te lezen in de nieuwe Zeker en Vast.
Tijdens de jaarvergadering worden ook de nodige prijzen uitgereikt. Het ei is dit jaar gewonnen door Mathijs Ykema met een Grubbe Baardkriel die een U haalde op de Noordshow. Ook zijn de winnaars van clubcompetitie bekend gemaakt en zij kregen een kleine prijs aangeboden. De vergadering heeft besloten de clubcompetitie wil ook het volgend jaar door te laten gaan. Wim Meijer bedankt voor je administratieve bijdrage. Vier leden ontvingen een ZOBK speld voor 25 jaar trouw lidmaatschap. Hans Puttenstein was aanwezig om hem in ontvangst te nemen.
 


    
     Wim Meijer                             Hans Puttenstein 25 jaar lid                        Judith de Vries 2de clubcompetitie          Jacob Joling en Egbert Puttenstein Bassettes

                             
                         Mathijs Ykema ontvangt het EI van voorzitter Hans Heemskerk               Het Ei en foto van de winnende Grubbe Baardkriel hen.
Op 9 maart vindt in het Duivensportcentrum Apeldoorn de jaarvergadering plaats van de ZOBK.
Het bestuur zet in op een grotere betrokkenheid van haar leden en nodigt u dan ook van harte uit.

We beginnen om 10.00 uur met de jaarvergadering.
Hoe staat de ZOBK er voor? 
Welke jubilarissen zijn er?
Wie krijgt het beschilderde ei?
Bestuursverkiezing en bestuursbeleid,
een terugblik op de Europashow.
En is de clubcompetitie geslaagd en wie zijn de winnaars?
Een naderend 50 jarig bestaan!
Het Belgisch Krielenfestijn in 2020...
Clubshow en Promo's en uitreiking van de prijzen

een gezellige lunch voor € 10,--

en in het middagprogramma:
de uitkomst van de enquête die door het bestuur is uitgeschreven,
meningen over luizen, bloedmijten, coccidiose, bevruchting, opfok en nog veel meer.

om 15.00 uur sluiten we af.

Wel even opgeven bij Ineke, 0344-693097  of email naar zobk@zobk.nl

Graag tot 9 maart!