Nieuws

Doorzoek onze siteDe speciaalclubs ABC en ZOBK hebben in hun startvergadering de wens uitgesproken om "gezamenlijkheid" uit te stralen.
Wij trekken gezamenlijk op als één werkfront met de bedoeling om een mooi Belgisch Krielenfestijn neer te zetten op 30 oktober 2021.

Mark de Bruin nam de opdracht op zich om voor een nieuw logo te zorgen. Hij werd bij gestaan door zijn zoon en zo verschenen er vele ontwerpen.
Het tentoonstellingsbestuur maakte een keuze en ga advies en toen werd Marks nicht, die vormgeefster is, ingeschakeld om het ontwerp te professionaliseren.Namens het TT bestuur dank aan Mark en zijn helpers.

Hans Heemskerk, voorzitter.