Nieuws

Doorzoek onze site

Op 25 maart hebben we in Apeldoorn een gezamenlijke algemene ledenvergadering gehouden. Gelukkig waren we met 20 personen en had een groot aantal leden wel de moeite genomen om zich af te melden. De ZOBK heeft 107 leden op dit moment en de ABC heeft 37 leden. Sommige personen zijn lid van beide speciaalclubs. ( dan valt zo'n opkomst eigenlijk best wel tegen).

Het is een vruchtbare vergadering geweest waarin belangrijke stappen zijn gezet op weg naar de nieuwe speciaalclub.
Het werkbestuur bestaande uit: Carla Buijing lid, Mark de Bruin lid, Egbert Puttenstein penningmeester, Rinze Elverdink secretaris en Hans Heemskerk voorzitter, hebben veel juridische hulp gekregen van Franc Beekmans.
Nu wordt er gewerkt aan statuten en huishoudelijk reglement.

Er volgt voor eind 2023 een uitnodiging aan alle leden voor een extra vergadering. Alle leden ontvangen voor die tijd de Statuten, het Huishoudelijk reglement, een financiële verantwoording en een formulier om zich als nieuw lid aan te melden. En een vraag van het bestuur  met betrekking tot de  privacy, het AVG formulier te ondertekenen. 
     
 Op die vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met de oprichting van een nieuwe speciaalclub, waarbij de verworvenheden van de  beide oude speciaalclubs worden meegenomen. Voor 1 januari 2024 hopen we dat dit een feit is.

 We hebben afscheid genomen van twee ZOBK bestuursleden, te weten Egwin Roffel en Menze Hoekstra. Beide heren ontvingen en cadeaubon en bloemen en werden hartelijk bedankt voor hun bijdragen.

 De jury van de Sjef Hendriksprijs richtte het woord tot Bert en Truus Philipse. Ze hadden dit al op het Belgisch Krielenfestijn in 2021 willen  doen, maar helaas. Nu lukte het wel. Bert en Truus waren blij verrast en waren geëmotioneerd tijdens het uitspreken van het juryrapport.
De tekst van het juryrapport zal in nummer 62 van Zeker en vast worden gepubliceerd.

Tot slot op deze bijzondere vergadering werd de nieuwe naam bekend gemaakt en werd het nieuwe logo onthuld.

We willen als OBKC verder: Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen Club

Hans Heemskerk


nieuwe logo OBKC                                     
                    het nieuwe logo                                                                    Mark de Bruin en Hans Heemskerk tonen het logo

            
    Menze Hoekstra draagt het secretariaat over                Mark de Bruin overhandigt de geldkist en                                                                         aan Rinze Elverdink                                                de administratie aan Egbert Puttenstein

                    
                de voorzitter bedankt Egwin Roffel                                      en ook dank aan Menze Hoekstra
   
                                                                                      

                  Wim Voskamp overhandigt de Sjef HendriksprijsHet bestuur van de ZOBK wenst haar leden, fokkers en liefhebbers een mooi jaar toe.


Op 19,20 en 21 januari vindt in Hardenberg aan de Vecht de dierenparade Noordshow plaats.

Helaas zonder hoenders, dwerghoenders en sier- en watervogels, maar toch zeker een bezoek waard.

De ZOBK is aanwezig met een stand en van een aantal leden is bekend dat ze wel aan de DIGI show hebben deelgenomen.

Op de website van de ZOBK zijn in de rubriek "Artikelen uit Zeker&Vast" weer berichten uit de laatste tien nummers geplaatst.
Een bezoek zal ook hier de moeite waard zijn en u komt er weer de nodige bekenden tegen, dus op naar Hardenberg.

2 oktober 2022 WEZEP

Zondagmorgen 2 oktober zijn de bestuursleden Mark de Bruin en Rinze Elverdink van de ABC en Egbert Puttenstein en Hans Heemskerk van de ZOBK in Wezep bij elkaar geweest. Doel was om stappen te zetten op weg naar.... en om samen een afsprakenlijst en een tijdlijn in beeld te krijgen van wat er allemaal nodig is om een samenwerkingsverband met het doel "samen gaan van twee speciaalclubs" op de rails te krijgen.
Binnen beide speciaalclubs hebben leden aangegeven, dat in deze tijd waarin de kleindieren hobby onder druk staat, de bundeling van krachten nodig is, om te komen tot één speciaalclub die toekomstbestendig is.
Het hoofddoel van een speciaalclub is en zal blijven, de bij de club behorende rassen in stand te houden en te verbeteren. Voor het zover is zal er nog wel het een en ander geregeld moeten worden. Het is dan ook geen korte termijn planning, maar de eerste stappen zijn nu echt gezet op 2-10-2022.
Een stip op de horizon, januari 2024. In de tussentijd zijn wij druk in de weer en trekken we samen op.
Dat houdt in dat er op 25 maart 2023 ?? een gezamenlijke leden-/jaarvergadering gepland staat, en hopen we dat het Belgisch krielenfestijn op 18 november 2023 een voorbode mag zijn. We zullen jullie via nieuwsbrieven op de hoogte houden.