Nieuws

Doorzoek onze site


Het bestuur van de ZOBK wenst haar leden, fokkers en liefhebbers een mooi jaar toe.


Op 19,20 en 21 januari vindt in Hardenberg aan de Vecht de dierenparade Noordshow plaats.

Helaas zonder hoenders, dwerghoenders en sier- en watervogels, maar toch zeker een bezoek waard.

De ZOBK is aanwezig met een stand en van een aantal leden is bekend dat ze wel aan de DIGI show hebben deelgenomen.

Op de website van de ZOBK zijn in de rubriek "Artikelen uit Zeker&Vast" weer berichten uit de laatste tien nummers geplaatst.
Een bezoek zal ook hier de moeite waard zijn en u komt er weer de nodige bekenden tegen, dus op naar Hardenberg.

2 oktober 2022 WEZEP

Zondagmorgen 2 oktober zijn de bestuursleden Mark de Bruin en Rinze Elverdink van de ABC en Egbert Puttenstein en Hans Heemskerk van de ZOBK in Wezep bij elkaar geweest. Doel was om stappen te zetten op weg naar.... en om samen een afsprakenlijst en een tijdlijn in beeld te krijgen van wat er allemaal nodig is om een samenwerkingsverband met het doel "samen gaan van twee speciaalclubs" op de rails te krijgen.
Binnen beide speciaalclubs hebben leden aangegeven, dat in deze tijd waarin de kleindieren hobby onder druk staat, de bundeling van krachten nodig is, om te komen tot één speciaalclub die toekomstbestendig is.
Het hoofddoel van een speciaalclub is en zal blijven, de bij de club behorende rassen in stand te houden en te verbeteren. Voor het zover is zal er nog wel het een en ander geregeld moeten worden. Het is dan ook geen korte termijn planning, maar de eerste stappen zijn nu echt gezet op 2-10-2022.
Een stip op de horizon, januari 2024. In de tussentijd zijn wij druk in de weer en trekken we samen op.
Dat houdt in dat er op 25 maart 2023 ?? een gezamenlijke leden-/jaarvergadering gepland staat, en hopen we dat het Belgisch krielenfestijn op 18 november 2023 een voorbode mag zijn. We zullen jullie via nieuwsbrieven op de hoogte houden.


Hopelijk kan deze entreeboog op 18 november 2023 toegang geven tot de hal in Tiel voor Het Belgisch Krielenfestijn.
op dit moment kan het Krielenfestijn niet doorgaan i.v.m. de nog altijd heersende Vogelgriep in Nederland en het geldende verbod om pluimvee bij elkaar te brengen. Dus shows voor kippen zijn niet mogelijk.


Met vriendelijke groeten,

Hans Heemskerk, voorzitter