Nieuws

Doorzoek onze site

Ons bereikte het bericht dat Jan Schaareman op 24 juli is overleden.
Jan was al een tijd ziek, maar hij hield tot het laatst de moed er in.
Wij kennen Jan binnen de speciaalclub ZOBK als de man van de Doornikse krielen.
Op Het Belgisch Krielenfestijn in 2018 werd Jan voor zijn grote inzet voor de hobby en
vooral voor de inzet voor het behoud en de verbetering van de Doornikse Kriel beloond met de Sjef Hendriksprijs. 
Als we Jan iets vroegen als speciaalclub dan kon je altijd op hem rekenen. 
Hij deelde zijn kennis, resultaten van fokonderzoeken met anderen en liefhebbers van de Doornikse Kriel konden altijd een beroep op Jan doen.
Wij verliezen een gewaardeerd lid.
Op 25 maart hebben we in Apeldoorn een gezamenlijke algemene ledenvergadering gehouden. Gelukkig waren we met 20 personen en had een groot aantal leden wel de moeite genomen om zich af te melden. De ZOBK heeft 107 leden op dit moment en de ABC heeft 37 leden. Sommige personen zijn lid van beide speciaalclubs. ( dan valt zo'n opkomst eigenlijk best wel tegen).

Het is een vruchtbare vergadering geweest waarin belangrijke stappen zijn gezet op weg naar de nieuwe speciaalclub.
Het werkbestuur bestaande uit: Carla Buijing lid, Mark de Bruin lid, Egbert Puttenstein penningmeester, Rinze Elverdink secretaris en Hans Heemskerk voorzitter, hebben veel juridische hulp gekregen van Franc Beekmans.
Nu wordt er gewerkt aan statuten en huishoudelijk reglement.

Er volgt voor eind 2023 een uitnodiging aan alle leden voor een extra vergadering. Alle leden ontvangen voor die tijd de Statuten, het Huishoudelijk reglement, een financiële verantwoording en een formulier om zich als nieuw lid aan te melden. En een vraag van het bestuur  met betrekking tot de  privacy, het AVG formulier te ondertekenen. 
     
 Op die vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met de oprichting van een nieuwe speciaalclub, waarbij de verworvenheden van de  beide oude speciaalclubs worden meegenomen. Voor 1 januari 2024 hopen we dat dit een feit is.

 We hebben afscheid genomen van twee ZOBK bestuursleden, te weten Egwin Roffel en Menze Hoekstra. Beide heren ontvingen en cadeaubon en bloemen en werden hartelijk bedankt voor hun bijdragen.

 De jury van de Sjef Hendriksprijs richtte het woord tot Bert en Truus Philipse. Ze hadden dit al op het Belgisch Krielenfestijn in 2021 willen  doen, maar helaas. Nu lukte het wel. Bert en Truus waren blij verrast en waren geëmotioneerd tijdens het uitspreken van het juryrapport.
De tekst van het juryrapport zal in nummer 62 van Zeker en vast worden gepubliceerd.

Tot slot op deze bijzondere vergadering werd de nieuwe naam bekend gemaakt en werd het nieuwe logo onthuld.

We willen als OBKC verder: Oorspronkelijke Belgische Krielhoenderrassen Club

Hans Heemskerk


nieuwe logo OBKC                                     
                    het nieuwe logo                                                                    Mark de Bruin en Hans Heemskerk tonen het logo

            
    Menze Hoekstra draagt het secretariaat over                Mark de Bruin overhandigt de geldkist en                                                                         aan Rinze Elverdink                                                de administratie aan Egbert Puttenstein

                    
                de voorzitter bedankt Egwin Roffel                                      en ook dank aan Menze Hoekstra
   
                                                                                      

                  Wim Voskamp overhandigt de Sjef HendriksprijsHet bestuur van de ZOBK wenst haar leden, fokkers en liefhebbers een mooi jaar toe.


Op 19,20 en 21 januari vindt in Hardenberg aan de Vecht de dierenparade Noordshow plaats.

Helaas zonder hoenders, dwerghoenders en sier- en watervogels, maar toch zeker een bezoek waard.

De ZOBK is aanwezig met een stand en van een aantal leden is bekend dat ze wel aan de DIGI show hebben deelgenomen.

Op de website van de ZOBK zijn in de rubriek "Artikelen uit Zeker&Vast" weer berichten uit de laatste tien nummers geplaatst.
Een bezoek zal ook hier de moeite waard zijn en u komt er weer de nodige bekenden tegen, dus op naar Hardenberg.