Nieuws
Inschrijfformulier Download en vul in
Belgisch Krielenfestijn Vraagprogramma 2021

Doorzoek onze site

Het jaar 2021 loopt op zijn laatste benen en de meeste berichten die de lucht in gaan, brengen niet veel goeds.
Wij willen er graag de moed in houden en u op de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen.

Wat de betreft de Dierenparade Noordshow in Hardenberg in 2022 weten wij net zoveel als U en volgen de berichten op website en de social media, maar .....er is weinig hoop!
inmiddels weten we zeker dat die NIET doorgaat.

In 2022 hopen we op een nader te bepalen datum toch een echte Jubileumjaarvergadering te kunnen houden, waarbij echte ontmoeting met elkaar weer tot de mogelijkheden gaat behoren en waarbij wij op u allemaal rekenen. Nadere informatie volgt begin 2022.

Ook zetten we weer in op een herkansing van Het Belgisch Krielenfestijn in Tiel op 29 oktober 2022. En hoe dat moet met inzenders vanuit onze buurlanden dat is nog een hele grote vraag.

Het bestuur heeft inmiddels een inventarisatie formulier rond gestuurd om een beeld te krijgen van het aantal fokkers, welke rassen, kleurslagen en aantallen. zie foto.
Mocht u die niet hebben ontvangen, dan even een mailtje naar de ZOBK. Er wordt geweldig gereageerd op deze vraag! Dank daarvoor!

Ook in 2022 hebben we weer een ras dat we centraal stellen en dat is een hele zeldzame in de ZOBK-familie, namelijk de WAASSE KRIEL. Ras van het jaar 2022.

                                                                                                  


Normaal valt Zeker & Vast rond de feestdagen in de brievenbus. We werken hard aan een JUBILEUMNUMMER, speciale editie, en die zou onze clubshow op de Noordshow gaan verschijnen, zodat we in een verslag de winnaars van onze Jubileumshow daarin konden meenemen. Dus begin februari ontvangt u nummer 60 van ons. Als u nog een berichtje hebt, (zie oproep in nummer 59 ) dan kan dat nog naar hheems@planet.nl.

Tot slot deze wens:
Het bestuur van de ZOBK wenst u fijne feestdagen en een gezond en....kleurrijk jaar toe.


                                                 

Vorig jaar speelde Corona ons parten en nu, 4 dagen nog te gaan, werd het aftellen abrupt afgebroken door onze minister van Landbouw, mevrouw Carola Schouten, die we nota bene hadden gevraagd om op onze show de ereprijzen te komen uitreiken. De uitbraak van Vogelgriep zorgde voor een algeheel Tentoonstellingsverbod.
Weer geen Belgisch Krielenfestijn. Wij waren er helemaal klaar voor en hadden er heel veel zin in, zoals ook blijkt uit alle reacties uit binnen- en buitenland.
Men verheugde zich op de ontmoetingen met elkaar. 575 Dieren voor de keuring in alle tien rassen vertegenwoordigd en een mooi aanbod voor liefhebbers en fokkers in de verkoopklasse. 
Een ieder die zich heeft ingezet voor deze te vroeg afgeblazen editie van Het Belgisch Krielenfestijn willen we hartelijk anken. We hopen elkaar in ieder geval in 2022 wel te kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur van Het Belgisch Krielenfestijn,

Hans Heemskerk

Ja, wij tellen af en zijn er klaar voor om jullie te ontvangen op Het Belgisch Krielenfestijn in de mooie hal van de Tielse Kleindiervereniging aan de Bulkweg 1 in Tiel.
Hou rekening met Corona geldende maatregelen dus hou je QR code maar bij de hand.
Tot 9 oktober kun je nog dieren inschrijven voor de tentoonstelling of voor de verkoopklasse.
Wacht niet tot het allerlaatste moment.
De tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk en is gratis. je kunt ook de keuring van de dieren gewoon bijwonen.
Je bent van harte welkom.

Het bestuur van HBK.