Nieuws

Doorzoek onze site

      

Weer een kleurslag erbij op het kleurenpalet van de Watermaalse baardkrielen.

Joop is geen onbekende op het terrein van het voorbrengen van nieuwe verschijningen.
Dat werk wordt beloond door de KLN met de uitreiking van een "Bewijs van erkenning".
In dit geval kreeg Joop het aangeboden door POST NL.

Afgelopen jaar mocht Jacob Joling een "Bewijs van erkenning" voor de Bassette wildkleur in ontvangst nemen uit handen van Ineke Rijs.

Naast alle kleurslagen die we inmiddels al hebben, blijft de zorg bij de ZOBK wel aanwezig voor het behoud van de kleurslagen waar we in de begin jaren mee gestart zijn, de witte, de zwarte, de koekoek, de kwartel, buff.......

Hans Heemskerk.

                           

Hallo ZOBK-ers,

2021 is, hopen we, iets minder ingrijpend als 2020 en het wordt voor de ZOBK wel een bijzonder jaar.

In 1971 werd de speciaalclub  "Watermaalse baardkrielen" opgericht en dat is nu precies 50 jaar geleden.

en wie wat bewaard die heeft
wat.We hopen jullie hierover de komende tijd via Kleindier Magazine en ons clubblad "Zeker en Vast" nader te informeren.

in de loop van de maand maart ontvangen jullie documenten voor de papieren Jaarvergadering.


Hans HeemskerkAan de leden  van de ZOBK,

Corona dwingt ons tot het zoeken naar alternatieven. 

Binnenkort krijgt u via de mail en sommige per post alle stukken die te maken hebben met de jaarlijkse jaarvergadering.

Het bestuur vraagt u die stukken serieus te bekijken en te reageren als u daar aanleiding toe ziet.

Verder richten wij ons als bestuur op een aantal zaken die voor u en de speciaalclub van belang zijn, te weten:

  • de voortgang in het proces dat kan leiden tot verder samenwerking/fusie met onze collega speciaalclub ABC,
  • de samenwerking met de ABC om Het Belgisch Krielenfestijn weer op de rails te krijgen.
  • en promoten van het ras van het Jaar, de Bassette

Rest mij u mee te delen dat de erkenning van de Watermaalse Baardkriel in de kleurslag Parelgrijs zilverkwartel een feit is.
Fokker Joop Roosma, proficiat!


                     


Hans Heemskerk, voorzitter