Zeker en Vast

Doorzoek onze site

De speciaalclub verzorgt voor haar leden twee maal per jaar een clubblad met de naam “Zeker en Vast”. Sinds 1992 bestaat het blad. Het clubblad is een blad vóór én dóór leden, waarbij mag worden opgemerkt dat het door leden wel nadrukkelijk moet worden gestimuleerd. Ineke Rijs heeft gedurende 21 jaar de eindredactie voor haar rekening genomen.Nu is haar taak overgenomen door Annemiek Heemskerk.

Het clubblad informeert haar lezers over het wel en wee van de   ZOBK:
  • aankondigingen van bijeenkomsten,
  • verslagen van tentoonstellingen,
  • verslagen van vergaderingen,
  • activiteiten van bestuursleden en /of leden
  • daarnaast interviews met keurmeesters, fokkers, liefhebbers
  • bijdragen van leden,
  • foktechnische zaken; berichten rond erkenningen,
  • samenwerking met buitenlandse speciaalclubs 
  • informatie over leden, lief en leed, maar ook het actuele ledenbestand

Een boeiend magazine dat in juni en in december in de brievenbus komt. Het clubblad wordt gedrukt bij Grafisch Bedrijf Bredewold in Wezep en de penningmeester is verantwoordelijk voor de verzending. Informatie, presentexemplaar aanvragen, neem contact op met de penningmeester.