Jaarplan

Doorzoek onze site

Het bestuur van de ZOBK wil zich de komende twee jaren in het belang van de speciaalclub en haar leden vooral bezighouden met de volgende zaken:
 • Bewerkstelligen van een grotere betrokkenheid van leden bij de ZOBK;
 • Lidmaatschap van de ZOBK betekent meer dan alleen je contributie betalen;
 • Ruime aandacht voor lief en leed in de ZOBK
 • Het bestuur uitbreiden met twee aspirantleden om natuurlijke doorstroming te kunnen garanderen.
 • Starten met de clubcompetitiein 2018 en dit krijgt een vervolg in 2019 en verder;
 • Vormgeven aan het streven naar een Europese standaard;
 • Voorbereidingen treffen en organiseren van de 6de editie van Het Belgisch Krielenfestijn op 31-10-2020 in Tiel;
 • Actueel houden van Zeker & Vast en digitale verzending naar buitenlandse leden;
 • Een platform bieden aan jonge keurmeesters bij promo's, districtshows, clubshows en jondierendag;
 • Versterken van de relatie met buitenlandse speciaalclubs;
 • Uitbreiden van de samenwerking met de ABC;
 • Betrokken zijn bij een helder erkenningsbeleid en ondersteuning bieden aan fokkers;
 • Werken aan een goede relatie met de KLN, keurmeesterscongres, technische commissie en Standaard commissie;
 • Actief promotiebeleid m.b.t. deelname van ZOBK zijde aan de Europashow 2021 in Tülin in Oostenrijk;
 • Meedenken in het KLN overleg en de rol van de speciaalclub;
 • Voorbereiden van ons 50 jarig Jubileum in 2021;
 • 2020 wordt het jaar van de Ukkelse - en Everbergse baardkriel, op de jaarvergadering wordt dit gekoppeld aan de Technische dag voor de keurmeesters;
 •  
 •  
Het bestuur staat open voor op- en aanmerking en mogelijk nieuwe aandachtspunten.

Het bestuur ZOBK.