Jaarplan
Inschrijfformulier Download en vul in
Belgisch Krielenfestijn Vraagprogramma 2021

Doorzoek onze site

Het bestuur van de ZOBK wil zich de komende twee jaren in het belang van de speciaalclub en haar leden vooral bezighouden met de volgende zaken:
 • Bewerkstelligen van een grotere betrokkenheid van leden bij de ZOBK;
 • Lidmaatschap van de ZOBK betekent meer dan alleen je contributie betalen;
 • Ruime aandacht voor lief en leed in de ZOBK
 • Het bestuur uitbreiden met twee aspirantleden om natuurlijke doorstroming te kunnen garanderen.
 • Starten met de clubcompetitiein 2018 en dit krijgt een vervolg in 2019 en verder;
 • Vormgeven aan het streven naar een Europese standaard;
 • Voorbereidingen treffen en organiseren van de 6de editie van Het Belgisch Krielenfestijn op 31-10-2020 in Tiel;
 • Actueel houden van Zeker & Vast en digitale verzending naar buitenlandse leden;
 • Een platform bieden aan jonge keurmeesters bij promo's, districtshows, clubshows en jondierendag;
 • Versterken van de relatie met buitenlandse speciaalclubs;
 • Uitbreiden van de samenwerking met de ABC;
 • Betrokken zijn bij een helder erkenningsbeleid en ondersteuning bieden aan fokkers;
 • Werken aan een goede relatie met de KLN, keurmeesterscongres, technische commissie en Standaard commissie;
 • Actief promotiebeleid m.b.t. deelname van ZOBK zijde aan de Europashow 2021 in Tülin in Oostenrijk;
 • Meedenken in het KLN overleg en de rol van de speciaalclub;
 • Voorbereiden van ons 50 jarig Jubileum in 2021;
 • 2020 wordt het jaar van de Ukkelse - en Everbergse baardkriel, op de jaarvergadering wordt dit gekoppeld aan de Technische dag voor de keurmeesters;
 •  
 •  
Het bestuur staat open voor op- en aanmerking en mogelijk nieuwe aandachtspunten.

Het bestuur ZOBK.