Jaarplan

Doorzoek onze site

Het bestuur van de ZOBK wil zich de komende twee jaren in het belang van de speciaalclub en haar leden vooral bezighouden met de volgende zaken:
 • Bewerkstelligen van een grotere betrokkenheid van leden bij de ZOBK;
 • Lidmaatschap van de speciaalclub betekent meer dan uitsluitend contributie betalen.
 • Ruime aandacht voor lief en leed in de ZOBK
 • Het bestuur uitbreiden met twee aspirantleden om natuurlijke doorstroming te kunnen garanderen.
 • Vernieuwing van de website.
 • Staten met de clubcompetitiein 2018.
 • Vormgeven aan het streven naar een Europese standaard.
 • Voorbereidingen treffen en organiseren van de 6de editie van Het Belgisch Krielenfestijn.
 • Actueel houden van Zeker & Vast.
 • Een platform bieden aan jonge keurmeesters bij promo's, districtshows, clubshows en jondierendag.
 • Versterken van de relatie met buitenlandse speciaalclubs.
 • Uitbreiden van de samenwerking met de ABC.
 • Betrokken zijn bij een helder erkenningsbeleid en ondersteuning bieden aan fokkers.
 • Werken aan een goede relatie met de KLN, keurmeesterscongres, technische commissie en Standaard commissie.
 • Actief promotiebeleid m.b.t. deelname van ZOBK zijde aan de Europashow 2018.
 • Meedenken in het KLN overleg en de rol van de speciaalclub.
 • Voorbereiden van ons 50 jarig Jubileum in 2021.
 •  
 •  
Het bestuur staat open voor op- en aanmerking en mogelijk nieuwe aandachtspunten.

Het bestuur ZOBK.