Clubprijzen

Doorzoek onze site

De ZOBK stelt op tentoonstellingen een aantal prijzen beschikbaar te winnen door leden van de speciaalclub. Dit prijzenschema is te vinden in de Almanak van de Kleindier Liefhebbers Nederland (http://www.kleindierplaza.nl/downloads/almanak_2013.pdf).

Club- en districshows

Daarnaast zijn er prijzen te winnen op de vijf districtshows en op de clubshow van de ZOBK, die is ondergebracht op de Noordshow in Zuidlaren.

Op de clubshow worden door fotograaf Willem Hoekstra foto's gemaakt van de winnende dieren van de verschillende ZOBK rassen. De winnaar van de clubshow, met het mooiste dier van de ZOBK rassen, wordt beloond met een beschilderd ganzenei . Op het ei komt de afbeelding van het winnende dier en de tekst: “Noordshow“ en jaartal en Clubshow ZOBK.

Winnaars van het beschilderde ganzenei

Jaartal: Winnende dier: Naam van de fokker:
1994 Grubbe Baardkriel hen, kwartel Aad Rijs
1995 Grubbe Baardkrielhaan,  zwart Aad Rijs
1996 Watermaalse Baardkrielhen,  zwart Martien Scheuter
1997 Grubbe Baardkrielhen, koekoek Klaas Steegstra
1998 Watermaalse Baardkrielhen,  koekoek Ineke Rijs
1999 Watermaalse Baardkrielhen, kwartel Joop Roosma
2000 Watermaalse Baardkrielhen, wit Rinze Storm
2001 Watermaalse Baardkrielhen,  wit Eelke Ronner
2002 Watermaalse Baardkrielhen,  zwart-wit gepareld Combinatie Aad en Ineke
2003 Bassettekrielhen, zilverkwartel Egbert Puttenstein
2004 Watermaalse Baardkrielhen, blauw-gezoomd Ernst de Haas
2005 Watermaalse Baardkrielhen kwartel Hans Heemskerk
2006 Grubbe Baardkrielhen kwartel Comb. Aad en Ineke
2007 Watermaalse Baardkrielhen wit Rinze Storm
2008 Watermaalse Baardkrielhen zwart Martien Scheuter
2009 Watermaalse Baardkrielhen koekoek Comb. Aad en Ineke
2010 Grubbe Baardkrielhen,  kwartel Comb. Aad en Ineke
2011 Watermaalse Baardkrielhen, oker wit porselein Joop Roosma
2012 Watermaalse Baardkrielhen, kwartel Albert Dubbink
2013 Watermaalse Baardkrielhen, Zwart-wit gepareld Comb. Aad en Ineke
2014 Grubbe Baardkrielhen, zilverkwartel Comb. Aad en Ineke
2015 Watermaalse Baardkrielhen, zwart Comb. Aad en Ineke
2016 Watermaalse Baardkrielhen, porselein Comb. Aad en Ineke
2017 Bassette haan, kwartel (Het Belgisch Krielenfestijn) Egbert Puttenstein
2018 Grubbe baardkriel hen kwartel Combinatie Ykema
2019 Grubbe baardkriel zwart wi gepareld Combinatie Ykema
2020


Er wordt ook een speciale prijs ingesteld voor de mooiste haan op onze clubshow die is ondergebracht bij de Noordshow in Assen.. Deze prijs wordt ingesteld om het inzenden van hanen te stimuleren op de clubshow. Hoe prijs eruit gaat zien is nog niet bekend, maar leden kunnen ideeën inbrengen.

25 jaar lid ZOBK


Met ingang van 2015 heeft het bestuur besloten om leden die 25 jaar lid zijn van de speciaalclub ZOBK te onderscheiden met een bescheiden speld. Tijdens de jaarvergadering zijn 5 van de 9 leden die allen al meer dan 25 jaar lid zijn onderscheiden, te weten: dhr. S. Koopmans, Rinse Storm, Bert Philipse, Ineke Rijs en Hans Heemskerk. ( niet op de foto Henk Slijkhuis, Gezinus Poort, Eelke Ronner en dhr A.C. Hermans.

Sjef Hendriksprijs


Sinds 2013 heeft de ZOBK ook de Sjef Hendriksprijs in het leven geroepen om de herinnering aan haar erevoorzitter levend te houden. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon, lid van de ZOBK die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt binnen de hobby. Een jury bepaalt de winnaar en overhandigt de prijs en het bijbehorende juryrapport.

Artikel 1. De prijs.
 1. De prijs draagt de naam “Sjef Hendriksprijs”
 2. De prijs bestaat uit een glasgravure met de beeltenis van het overleden erelid van de ZOBK, Sjef Hendriks én een juryrapport.
 3. De Sjef Hendriksprijs wordt om de drie jaar uitgereikt.
 4. De prijs is bestemd voor een lid van de ZOBK.
   
Artikel 2. De jury.
 • Het bestuur van de ZOBK benoemt een onafhankelijke, deskundige en betrokken jury, bestaande uit 2 leden.
 • De jury benoemt een voorzitter.
 • De samenstelling van de jury wordt gepubliceerd in “Zeker en Vast” en op de website van de ZOBK.
 • Bij aftreden van een van de juryleden zorgt het bestuur van de ZOBK voor invulling van de ontstane vacature.          

Artikel 3. Toekenningscriteria.
 1. De Sjef Hendriksprijs wordt uitgereikt aan een persoon ( personen, fokker, combinatie, liefhebber) die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt :
  1. voor de speciaalclub ZOBK óf
  2. kwaliteiten heeft getoond in de fokkerij met betrekking tot een of meerdere rassen of kleurslagen, óf
  3. de organisatie van een evenement of activiteit in het belang van de ZOBK heeft gerealiseerd.  

Artikel 4. De Procedure.
 1. De leden van de ZOBK kunnen personen schriftelijk voordragen aan de jury. Hiervoor kan het bijbehorende formulier worden gebruikt; ( zie website.)
 2. De voordracht moet vóór 1 augustus bij de voorzitter van de jury binnen zijn.
 3. De jury kan ook zelf met een voordracht komen.
 4. De jury motiveert haar keuze in een juryrapport.  

Artikel 5. De prijsuitreiking.
 1. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de ZOBK of tijdens het Belgische Krielenfestijn.
 2. De prijs gaat vergezeld van een juryrapport dat wordt voorgelezen door de voorzitter.
 3. De prijs blijft het eigendom van de winnaar.

“aanmeldingsformulier Sjef Hendriksprijs”


Aanmelder(s):

Ondergetekende draagt ……………………………………………………………………………………….* (zelf, óf namens

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

voor, om in aanmerking te komen voor de “Sjef Hendriksprijs”.

 

Ondergetekende komt tot deze voordracht, omdat hij/zij van mening is dat genomineerde…..

 


 

 

Plaats:                                                                                             Datum:

Naam ondergetekende:                                                                       

 

Handtekening:

 

*naam van de genomineerde(n)Dit formulier insturen naar de juryvoorzitter: Hans Puttenstein, Brinkstraat 67, 6721 WS Bennekom.

 

“Juryrapport”

De jury  heeft de eer om de “Sjef Hendriksprijs” van de ZOBK uit te reiken aan:

 

..

 

 Hij/zij ontvangt deze prijs uit handen van de juryvoorzitter,

 

Motivatie  van deze toekenning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats:                                                                                                            Datum:                                                                              

Juryvoorzitter:                                                                                                Jurylid: