Clubcompetitie

Doorzoek onze site

Het bestuur dacht na een “mislukt” jaar in het showgebeuren dat we de clubcompetitie dan maar moesten vergeten. In het Jubileumnummer stond een stukje uit “Zeker en Vast” uit het verre verleden, waaruit bleek dat we het toen ook al zouden organiseren. Tijdens de jaarvergadering bleek dat leden het toch wel de moeite waard vinden om het door te zetten en te zorgen dat we in het seizoen 2017 – 2018 met een ZOBK clubcompetitie van start gaan. Wim Meijer heeft toegezegd de administratie wel voor zijn rekening te willen nemen en van Hub Maar heb ik een reglement voor zo’n clubcompetitie toegezonden gekregen. Het eerste jaar draaien we proef en tijdens de voorjaarsvergadering wordt de winnaar bekend gemaakt. En evalueren we dit traject. Is de belangstelling voor de clubcompetitie groot te noemen? Zijn de spelregels duidelijk? Kan Wim uit de voeten met de gemelde predicaten? Zijn we tevreden, dan gaan we door en maakt het deel uit van het activiteitenaanbod van de ZOBK. Valt het erg tegen, dan spreken we af dat we er de eerst volgende 10 jaren niet meer over praten.

Wat zijn dan de spelregels en wat valt er naast de eer te behalen?

Om mee te kunnen doen moet men lid zijn van de ZOBK. Het gaat om predicaten behaald met dieren die horen bij de ZOBK familie.
  • Kampioen wordt de fokker die de meeste punten heeft behaald met een collectie van tenminste drie dieren van één ras ( mag uit verschillende kleurslagen bestaan), op drie verschillende tentoonstellingen in Nederland, België en/ of Duitsland. ( uitgesloten zijn de jongdierenkeuringen). Men mag met meerdere rassen meespelen. Bv. Inzender A speelt met Doornikse krielen mee op drie shows, maar denkt ook met zijn Bosvoordse baardkrielen hoge ogen te kunnen gooien, dat kan dus!
  • Bij de drie shows moet óf een promo óf de clubshow óf een nationale show zoals Oneto, Gelderlandshow e.d. of een internationale show of een grote buitenlandse show zijn. Het hoeven niet steeds de zelfde dieren te zijn. Doe je mee aan meer dan 3 shows, dan vervalt automatisch het slechtste resultaat.
  • De punten van de behaalde predicaten worden op geteld. V = 90, G = 91 of 92, ZG = 93, 94 of 95, F = 96 en U = 97 punten. Als er meer dan 3 dieren zijn ingezonden, tellen de beste 3 dieren.
  • Bij een gelijk aantal punten, wint de fokker die bij de meespelende dieren de meeste hanen heeft ingezonden. Is de uitslag dan nog gelijk, dan wint de inzender die de meeste meespelende oude dieren heeft ingezonden. Dan nog gelijke uitslag, dan worden beiden Kampioen.
  • Je hoeft niet vooraf op te geven aan welke shows je meedoet. Je mag de resultaten direct na iedere show al doorgeven. De tussenstand wordt op de website vermeld!
  • Kopieën van de beoordelingskaarten of een kopie uit de catalogus met de aangekruiste dieren moeten vóór 14 februari bij Wim Meijer binnen zijn. Adres: Wim Meijer Past. Tindemansstraat 16, 5985 RB Grashoek wimenmarielouise@gmail.com ( 077-3075103)
  • De prijsuitreiking vindt plaats op de voorjaarsbijeenkomst/jaarvergadering. Waarbij een eerste , tweede en derde prijs worden uitgereikt., mits er minimaal 5 fokkers meedoen.

Het bestuur van de ZOBK.