Waasse kriel

Doorzoek onze site

Geschiedenis

De Waasse kriel is de rozekammige-variant van de Belgische kriel. Deze krielen zijn verder volledig vergelijkbaar met de Belgische krielen. Waarschijnlijk ontstond dit ras in de streek ‘Waasland’ of ‘Land van Waas’, een gebied ten noorden van Antwerpen, dicht tegen de grens met Nederland. Vandaar de naam Waasse kriel.

Sinds de mid '90 jaren is de Waasse kriel erkend in Nederland. Ze zijn echter zeer zeldzaam en we zien deze krielen helaas nauwelijks.

Uiterlijk (type, kleur en tekening)

De Waasse kriel verschilt alleen in de kam met de Belgische kriel. De Waasse kriel heeft een rozekam. Dit maakt het ras erg aantrekkelijk. Er is immers nauwelijks verwarring met de populaire Hollandse kriel.

Eigenschappen en huisvesting

Ook hier geldt de verwijzing naar de Belgische kriel. Waasse krielen zijn gemakkelijk op een beperkte ruimte te houden. De hanen verdragen elkaar goed als ze maar een vrije uitloop hebben. Het ras is zeer zeldzaam en de fokkers in Nederland en België samen zijn op de vingers van één hand te tellen.

Voor de liefhebber

Om in de pluimveeliefhebberij een steentje bij te dragen door uiterst zeldzame rassen te houden is een interessante bijkomstigheid, maar niet minder belangrijk voor het behoud van rassen. De W aasse kriel heeft dit ook dringend nodig.

Lees meer over de Waasse kriel. Klik op: www.library.wur.nl/artik/km/1784524.pdf